مرجع خبری رئال مادرید : فعلا رئال مادرید از نظر مالی برای تمدید با واران به توافق نرسیده و جدایی مدافع فرانسوی دور از انتظار نیست.

اگر واران برود فقط میلیتائو، آلابا و ناچو مدافعان میانی رئال خواهد بود که از این جمع بازیکن اتریشی در پست هایی نظیر دفاع چپ و هافبک میانی کارایی بهتری دارد. در حال حاضر از خسوس وایخو به عنوان اصلی ترین گزینه برای بازگشت از قرارداد قرضی به رئال نام برده می شود اما ژول کونده مدافع میانی سویا هم یکی از گزینه هاست که به گفته اوکی دیاریو، رئال می تواند از پول فروش واران برای خرید این بازیکن استفاده کند.