مرجع خبری رئال مادرید : پیراهن اصلی رئال مادرید در فصل 23-2022 با رنگ سفید و رگه هایی از بنفش خواهد بود. هنوز یک سال تا رونمایی از طرح اصلی این پیراهن مانده است. آخرین باری که پیراهن اصلی رئال چنین رگه هایی داشت به فصل 08-2007 برمی گردد که در آن زمان هنوز روبینیو در رئال مادرید بود!

از سویی قرار است که رئال مادرید در طول فصل 22-2021 پیراهنی را هم با همکاری شرکت گوچی منتشر کند و باید دید که این کالکشن چه شکلی خواهد بود.