مرجع خبری رئال مادرید : خولیو باپتیستا بازیکن برزیلی اسبق رئال مادرید در سالهای اخیر در آکادمی وایادولید کار کرده اما در حال حاضر احتمال حضورش در تیم های پایه رئال مطرح است.

در حقیقت باپتیستا مثل روند سالهای اخیر بازیکنان سابق رئال مادرید می تواند هدایت یکی از تیم های پایه رئال را به عهده بگیرد. سولاری، رائول، زیدان، آربلوا، ژابی، مورینتس و … در سالهای اخیر در آکادیم رئال حضور داشته اند و حالا باپتیستا می تواند به این رده بندی اضافه شود.