مرجع خبری رئال مادرید : در این تابستان دو تا از تابستان ها یعنی واران و مارسلو رفتند اما مارسلو که سه سال است دورانش در رئال تمام شده همچنان به ماندن اصرار می ورزد.

بازیکن برزیلی به هر صورت تا پایان قراردادش در رئال خواهد ماند اما در بازی با گلاسکو رنجرز برای یک بار دیگر ثابت شد که کیفیت لازم برای حضور در کارهای دفاعی را ندارد و باید قید این مسئله را بزند.

در حقیقت آنچلوتی یا باید از او در پست وینگر چپ استفاده کند یا از سیستم 2-5-3 استفاده کند تا مارسلو پیستون چپ باشد و دیگر نیازی به دفاع کردن نداشته باشد. در حال حاضر مندی، آلابا و همچنین میگل گوتیرز به مراتب شایسته تر از مارسلو برای حضور در پست دفاع چپ هستند.