مرجع خبری رئال مادرید : سان گزارش داده است که آرسنال به دقت شرایط جذب مارتین اودگارد و ایسکو دو هافبک رئال را دنبال می کند.

در حقیقت اولویت آنها بازگرداندن اودگارد است اما اگر موفق نشوند به سراغ ایسکو می آیند تا هافبک مالاگایی رئال مادرید را به ترکیبشان اضافه کنند.