مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید در حالی پیگیری شد که کارواخال، مندی و ماریانو در سالن بدنسازی و به دور از بقیه تمرین کردند، آلابا به علت کرونا غایب بود و هازارد اختصاصی تمرین کرد.