مرجع خبری رئال مادرید : آینده ماتیس دلیخت مدافع هلندی یوونتوس چندان مشخص نیست. در حقیقت وکیلش مینو رایولا احتمال جدا شدنش از یوونتوس را در تابستان بعدی رد نکرده است.

اگر دلیخت از یووه جدا شود به نظر می رسد که تیم های مختلفی به دنبالش باشند که رئال هم می تواند یکی از گزینه ها باشد چرا که رئال مادرید پس از جدایی راموس و واران در تابستان به ترمیم خط دفاعی خود نیاز دارد.