مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس در مورد پیروزی رئال مادرید مقابل والنسیا گفت:” همیشه بازی در این جا مشکل است به خصوص اگر گل بخوری و عقب باشی. رئال مادرید اما هرگز ناامید نمی شود. طاقت آوردیم و توانستیم نتیجه خوبی کسب کنیم. کار مربی و کل تیم خیلی خوب بود. بیش از هر مزانی تلاش کردیم. خوب بازی ردیم اما بازی در این جا همیشه مشکل است. شرایط خوب پیش نرفت اما نتوانستیم نتیجه را برگردانیم. باید به تلاش ادامه بدهیم و استراحت کنیم. چه چیزی برایم مهمترین چیز است؟ برد رئال مادرید (می خندد). برای کل تیم خیلی خوشحالم که همه تلاش خود را داشتند. به من توپ دادند تا بتوانم موقعیت گل ایجاد کنم. نتیجه مهمترین بخش است.”

کریم بنزما هم در مورد بازی صحبت کرد:”بازی مشکلی برای ما بود چرا که بردن والنسیا درخ انه اش همیشه مشکل است. تا آخرین لحظه لایق سه امتیاز بودیم و برای ما مهم بود. خیلی زود است که بخواهیم در مورد قهرمانی صحبت کنیم اما باید به کارمان ادامه بدهیم.هر بازی یک فینال است. امروز فینالی دیگر بود و برنده شدیم. همه بازیکنان درون زمین و آنهایی که به عنوان یار تعویضی وارد زمین شدند به ما کمک کردند. این پیروزی خوبی برای تیم است. قطعا تلاش می کنم که به گلزنی ادامه بدهم اما تیم از هر چیزی مهمتر است.”