مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی در پنج بازی اخیرش در لالیگا پنج گل زده است آن هم در حالی که در پنج بازی لالیگایی قبلی خود همین تعداد گل را زده یعنی آمارش حدود 12 برابر بهتر شده است.

آخرین باری که بازیکنی در این سن توانسته در پنج بازی اول رئال در لالیگا پنج گل بزند به سال 1964 برمی گردد که گروسو قبل از 21 سالگی این کار را کرد. در حقیقت به جز وینیسیوس و گروسو هیچ بازیکن دیگری این کار را در این سن نکرده است!