مرجع خبری رئال مادرید : مندی نمی تواند مثل روبرتو کارلوس در سمت چپ خط حمله رئال مادرید پرواز کند. حتی در سطح روزهای اوج مارسلو به دروازه حریف هجوم نمی برد اما بازیکن فرانسوی چیزی را دارد که این تیم خیلی به آن نیاز دارد: جدیت. در دوران بازسازی ترکیب مثل حالا (تغییر نسل اجتناب ناپذیر است) ضروری است که  در برخی پست ها بازیکنانی حضور داشته باشند که تضمینی جدی برای اطمینان به شمار می روند. این نقشی است که بازیکن فرانسوی در سمت چپ دارد. در سن 26 سالگی پتانسیل بدنی این بازیکن باعث میش ود که در اکثر دوئل ها در جناح خودش موفق باشد و ذات دفاعی او همیشه باعث می شود تا هر زمان که لازم باشد بتواند به مدافعان میانی کمک کند.

برای هم تیمی هایش در خط هافبک حضورش التیام بخش است چرا که همیشه در فاز دفاعی کمک می کند. حریفانی که به جناحش نفوذ می کنند می توانند که به صخره ای برخورد خواهند کرد که راه را برایشان مشکل می کند و از سویی توان بدنی لازم برای اضافه شدن به حملات را دارد. یکی از مزایات بزرگ بازگشتش به ترکیب اصلی پس از چند ماه  مربوط به وینیسیوس است چرا که بازیکن برزیلی می تواند بدون نگرانی در مورد دفاع روی حملات تمرکز کند. قطعا مندی یک بازییکن سختکوش است که بدون این که زیبا بازی کند، با جدیت و با قیمتی مناسب کارش را پیش می برد.

خسوس گایگو