مرجع خبری رئال مادرید : فرلاند مندی در شش ماه اخیر فقط یک بازی انجام داده بود و مصدومیتی طولانی را پشت سر گذاشته بود اما در مقابل شاختار در حالی بازی کرد که انگار هیچ مصدومیتی نداشته است.

در حقیقت یکی از سرگیجه های بزرگ آنچلوتی در شروع فصل مربوط به پست دفاع چپ بود. مارسلو کیفیت نازلی داشته و در شروع فصل نیز مصدوم بود. الابا تجربه حضور در پست دفاع چپ را دارد اما وقتی به چپ برود، پست دفاع میانی تضعیف می شود. میگل گوتیرز از نظر آنچلوتی کم تجربه است و ناچو در این پست کیفیت جالبی نداشته تا آنچلوتی مجبور شود که از گزینه ای غیرمنتظره نظیر کاماوینگا در این پست استفاده کند.

مندی در بازگشت از مصدومیت در اوکراین در پست دفاع چپ قرار گرفت که نمایش خوبی از خود ارائه داد و به نظر می ردس که تا حد زیادی خیال آنچلوتی را راحت کرد. رئال از زمان بازگشت فرلاند با حضور او فقط 14 درصد از بازیهایش را باخته است. از میان بازیکنان باتجربه فقط کارواخال با 12.4 و ناچو با 13.2 درصد آماری بهتر از او دارند. از سویی رئال در 28 تا از 71 بازی با مندی یعنی در 39.4 درصد بازیها کلین شیت کرده است.