مرجع خبری رئال مادرید : ال کلاسیکوی یکشنبه میان رئال و بارسا در نیوکمپ از نظر پخش تلویزیونی نیز یک رویداد مهم برای لالیگا به شمار می رود.

در حقیقت برای این بازی قرار است که از بیش از 30 دوربین استفاده شود. ملسیور سولر مدیر بخش پخش تلویزیونی لالیگا مدعی است که برای این بازی قرار است که تمامی جزئیات با دقت پوشش داده شوند، از کارهای گرافیکی بی سابقه ای استفاده شود و به شبکه های اجتماعی نیز توجه ویژه ای خواهد شد. در حقیقت لالیگا در این فصل در بازیهایش سعی کرده است که از آمار بازیها بر اساس زمان بندی مشخص استفاده کند. سیگنال چند دوربینه در زمینه پخش تلویزیونی یکی دیگر از مزایای اضافه شده است.  آمار و داده های بازیها نیز با جزئیات بیشتری بررسی می شود.

ال کلاسیکو بیش از 650 میلیون بیننده در کل دنیا دارد که 83 شبکه بین المللی مختلف ان را پخش می کند. در ال کلاسیکو بیش از 500 خبرنگار حضور خواهند داشت که نیمی از انها از کشورهای خارجی وارد اسپانیا می شوند. ا لالیگا در 120 رویداد در یک هفته اخیر در بیش از 50 شهر در سرتاسر دنیا ببه تبلیغ ال کلاسیکو پرداخت.