مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید برای این که بتواند برنابئوی جدید را آماده کند یک تونل بسیار عمیق را در زیر آن طراحی کرده است که بخش قابل توجهی از ساخت وساز در ماه های اخیر نیز در همان تونل انجام شده است.

خاویر کایرتا یوتیوبر اسپانیایی گزارش داده است که عمق این تونل به 12 متر هم می رسد. اخیرا سقوط یکی از کارگران از بالای این تونل به شکستگی هر دو پایش و منتقل شدنش به بیمارستان منجر شده بود.