مرجع خبری رئال مادرید: وینیسیوس جونیور بازیکن برریلی رئاد مادرید در مورد شرایط خودش صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” باید بین چیزهایی که در موردت می گویند، تعادل ایجاد کنی. به افراد درون خانه و باشگاه خیلی گوش می دهم.در خانه به تمرین ادامه می دهم.پس از پایان بازیها در ساعت ۲ بامداد فیزیوتراپی می کنم. شرایط تغذیه را نیز رعایت می کنم.”