مرجع خبری رئال مادرید : ژان میشل فن دام مربی باتجربه فوتبال فرانسه را می توان کاشف هازارد دانست. در حقیقت او در زمان شکوفایی هازارد مدیر آکادمی لیل بود. فن دام 40 سال در لیل کار کرده است که نقش مهمی در رشد هازارد داشت.

ون دام بیان کرد:” وقتی در سال 2011 لیل به قهرمانی لیگ فرانسه رسید، نصل بازیکنان از آکادمی بودند اما در قهرمانی سال گذشته تقریبا هیچ کسی از آکادمی نبوده است. ادن اهل لوور بود که از سمت مرز دیگر بلژیک است اما خیلی به این جا نزدیک بود. از 14 سالگی به آکادمی ما آمد. بچه بسیار نحیفی بود که در ابتدا آماده به نظر نمی رسید. اما یک مورد بسیار مهم در موردش وجود داشت: فوتبال در ذهنش بود. در عرض چد سال حرکاتش بهتر و سریع تر از دیگران بود. در 15 سالگی بایبد متوقفش می کردیم چرا که عضله پیدا کرده بود و ممکن بود مصدوم شود. در هفده سالگی وقتی که به تیم بزرگسالان رسید خیلیها  فکر می کردیم که به یکی از بهترین های دنیا تبدیل می شود. هنوز فوتبال زیادی از او مانده است. قطعا می تواند در رئال متفاوت باشد. هازارد به این نیاز دارد که حس کند یک لیدر است. منظورم لیدر رختکن نیست بلکه لیدر فنی است. در مکانیزم بازی تیم نقش دارد. باید کلید بازی را به ادن بدهند. به آن نیاز دارد. در غیر این صورت از رئال می رود. بحث آنچلوتی یا مربی دیگری یا تغییر سیستم برای او نیست. در تیم ملی بلژیک، هازارد می درخشد و  در کنار بازیکن مهم دیگری نظیر دی بروینه می درخشد. این دو فضا را از هم نمی گیرند بلکه مکمل هم هستند. نمی دانم که چرا این اتفاق برایش در رئال رخ داده است. این نباید برایش یک مشکل باشد چرا که هم تیمی هایش نظیر بنزما او را درک می کنند. در کنار هم می توانند نقش مهمی داشته باشند.”