مرجع خبری رئال مادرید : خورخه والدانو مدیر ورزشی سابق رئال مادرید در مورد شرایط تیم صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” تنها تیم اسپانیایی که در اروپا راحت برنده می شود، رئال مادرید است. یک یا دو نتیجه بد می تواند اتفاقی باشد اما اتلتیکو بیش از چیزی که تصور می کردم، مشکل دارد. به هازارد اطمینان دارم و اعتمادم را از دست نداده ام اما ناکامی پس از ناکامی را ارائه می دهد. بیل؟ نمی توانم شرایطش را توصیف کنم. توقعات بیشتری از این در موردش ندارم.”