مرجع خبری رئال مادرید : مخالفت اخیر نمایندگان اتحادیه اروپا با سوپرلیگ به شدت مدیران یوفا و فیفا را خوشحال کرد. در حقیقت نمایندگان اتحادیه اروپا اعلام کردند که با تورنمنتی که بر اساس شایستگی های ورزشی نباشد، مخالف هستند.

با این وجود نکته این جاست که نمایندگان اتحادیه اروپا در بحث سوپرلیگ به این موضوع هیچ اشاره ای نداشتند که آیا یوفا این حق را دار دکه مرتکب انحصارطلبی شود و جلوی ایجاد تورنمنت های دیگر را بگیرد یا نه. در حقیقت به نظر نمی رسد که یوفا در سطحی باشد که بتواند صلاح کل فوتبال اروپا را تشکیل بدهد و معیارهای شایستگی ورزشی فقط و فقط به دست آنها تعیین شود.

در حال حاضر پرونده سوپرلیگ همچنان در دست قاضیان دادگاه اتحادیه اروپا است. یوفا در ماه های اخیر به شدت به باشگاه های حامی سوپرلیگ فشار اورده و آنها را به حذف از تورنمنت های اروپایی تهدید کرده است. در هر صورت به نظر می رسد که هر چند که یوفا از بیانیه نمایندگان اتحادیه اروپا حمایت کرد اما این بیانیه تاثیری در حکم دادگاه نخواهد داشت چرا که دادگاه باید در این باره نظر بدهد که آیا یوفا مرتکب انحصارطلبی شده است یا نه، نه این که سوپرلیگ تورنمنتی بر مبنای شایستگی ورزشی هست یا نه.

اگر حق از یوفا برای تصمیم گیری در مورد تورنمنت های دیگر  نظیر سوپرلیگ سلب شود، باشگاه های اروپایی می توانند این تورنمنت را تاسیس کنند. به هر صورت به نظر می رسد که قاضی اتحادیه اروپا باهوش تر از آن باشد که در دام یوفا  بیافتد. در حقیقت گزارش نمایندگان اتحادیه اروپا بیش از حد گنگ و موجز بود و به بحث انحصارطلبی یوفا اشاره ای نشد.