مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید برای بازی مقابل سویا در حالی اغاز شد که بیل و آلابا به ریکاوری پرداختند و سبایوس و هازارد اختصاصی تمرین کردند.