مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا از صحبت های جالب انریکه با پدری پیش از بازی یک هشتم نهایی یورو 2021 رونماییش ده است.

انریکه پیش از بازی در مورد مودریچ صحبت می کند و خطاب به پدری می گوید:” این اقا را ببین، اسمش مودریچ است. اما تو هم پدری هستی. امروز مودریچ نخواهد توانست ک بازی کند و دو بار پیاپی توپ را لمس کند. باید خیلی حواست به او باشد، تنها بازیکنی است که نمی خواهم امروز بازی کند!”