مرجع خبری رئال مادرید : تمدید قرارداد امباپه در حال حاضر در مشکل ترین شرایط از زمان پیوستن امباپه به پی اس جی در سال 2017 قرارداد دارد. در حقیقت در حال حاضر پی اس جی همچون ماه آگوست برای تمدید امباپه به بن بست خورده اما با این تفاوت که زمان علیه تیم پاریسی حرکت می کند.

آس گزارش داده است که هیچ پیشرفتی در روند تمدید قرارداد امباپه حاصل نشده و هر چند که پی اس جی سعی می کند که خوشبین باشد و سعی کند که این بازیکن را به پردرآمدترین بازییکن ترکیبش تبدیل کند اما تصمیم این بازیکن بر مبنای مسائل اقتصادی نیست و او کم کم به رئال مادرید نزدیک تر می شود.

امباپه سعی کرد که در تابستان به رئال برود تا بدین ترتیب پی اس جی بتواند با فروش وی درآمدزایی کند و جانشین مناسبی برای وی پیدا کند اما قطری ها مخالفت کردند. حتی جذب مسی هم نظر کیلیان را تغییر نداد. پی اس جی در حال حاضر هر روز ناامیدتر می شود. الخلیفی و لئوناردو تصور می کردند که اگر ترکیب قدرتمندی را بسازند، می توانند امباپه را برای تمدید راضی کنند اما چیزی عوض نشده است. از سویی دیگر امباپه از یک ماه دیگر می تواند ازادانه با رئال مادرید قرارداد ببندد. با وجود حرفهای مادر امباپه که احتمال تمدیدش با پی اس جی را رد نکرده بود، در حال حاضر کیلیان از هر زمانی از پی اس جی دورتر به نظر می رسد.