مرجع خبری رئال مادرید: رئال مادرید دوشنبه آخرین تمرین خود را در والدبباس پیش از سفر به هلسینکی برای بازی مقابل آینتراخت فرانکفورت در سوپرجام اروپا داشت.

آنتونیو رودیگر مدافع آلمانی با رولز رویس فانتوم در تمرین ظاهر شد تا خودروی شیک خود را به رخ بکشد و از طرفی وینیسیوس که به شدت محبوب هواداران است به گفته آس در پایان تمرین حدود ده دقیقه به هواداران امضا داد و به شدت هم مورد تشویق قرار گرفت.