مرجع خبری رئال مادرید : همان طور که آنچلوتی اعلام کرده بود، ترکیب رئال مقابل آینتراخت بدین شرح است: کورتوا، کارواخال، میلیتائو، آلابا، مندی، کاسمیرو، کروس، مودریچ، والورده، وینیسیوس و بنزما.