مرجع خبری رئال مادرید : بنزما به یکی از معدود بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شد که در سوپرجام های تک بازی، در دو دوره گل می زند. او در سال 2018 هم گل زده بود و این بار در 2022 گل زد. راموس در سالهای 2016 و 2018 این کار را کرده بود، مسی در 2011 و 2015 و خاوی مارتینز آخرین بازیکنی بود که در 2013 و 2020 این کار را کرد. کونپولیانکا، ریس، پدریتو و رناتو هم این کار را کرده بودند.

وینیسیوس تا کنون 16 پاس گل به بنزما داده است. ستاره برزیلی به هیچ بازیکن دیگری از رئال به اندازه کریم پاس گل نداده چرا که به طور مثال به رودریگو و آسنسیو فقط سه پاس گل داده است.