مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس جونیور هافبک برزیلی رئال مادرید در مورد فینال سوپرجام اروپا مقابل آینتراخت توییت جالبی داشت و نوشت:” هفت جام کنار هم و ادامه می دهیم. فدریکو عجب بازی می کند!”

در حقیقت به نظر می رسد که وینیسیوس رابطه خوبی با فدریکو والورده دارد و هر دو قرار است که جواهرات و ستارگان آینده رئال مادرید باشند و رابطه خوبی دارند.

توییت جالب دیگر از جانب کروس بود که تصویری از خودش کنار کاسمیرو و مودریچ منتشر کرد و نوشت:” جام بعدی اما نه آخری!”