مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس و بنزما غایبان تمرینات ماقبل اخر رئال مادرید برای بازی با اتلتیکو بودند.