مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس، بنزما و سایر ملی پوشان غایبان تمرین رئال با فکر بازی مقابل اوساسونا بودند. ملی پوشان نیز همچنان در تیم های ملی هستند.