مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که فیورنتینا از لوکا یوویچ مهاجم صرب رئال ناامید شده و به فکر خرید مهاجم در زمستان هستند.

در حقیقت شروع یوویچ در پیش فصل و آغاز فصل در سری آ امیدوارکننده به نظر می رسید اما این بازیکن پس از شروع با گل در لیگ ایتالیا بسیار ناامیدکننده ظاهر شده و آینده خوبی پیش رویش به نظر نمی رسد. رئال هنوز نیمی از حق انتقال یوویچ را در اختیار دارد و امیدوار بود که این بازیکن در فیورنتینا بدرخشد تا از فروش او در آینده درامدزایی کنند.