مرجع خبری رئال مادرید : خاوی بالبوا بازیکن اسبق رئال مادرید در جمله ای عجیب مدعی شد که با وجود همه اتفاقاتی که در مورد امباپه رخ داده هنوز از پیوستن وی به رئال مادرید حمایت خواهد کرد.

در حقیقت اکثر رئالی ها از امباپه متنفر هستند چرا که به رئال خیانت کرد اما به نظر می رسد که همچنان بالبوا به وی علاقه دارد.