مرجع خبری رئال مادرید: کاستیا در مقابل باداخوز با نتیجه سه بر یک پیروز شد که آریباس دبل کرد و دوتور یک گل دیگر زد.

آنچلوتی نیز برای تماشای بازی به ورزشگاه دی استفانو رفته بود.