مرجع خبری رئال مادرید: رئال مادرید روز جمعه دومین تمرین خود را بدون بازیکنان ملی پوش حاضر در جام جهانی برگزار کرد.