مرجع خبری رئال مادرید: اوکی دیاریو گزارش  داده است که رئال مادرید در صورت جدایی آسنسیو به دنبال خرید کودی گاکپو وینگر تیم آیندهوون خواهد رفت.

گاکپو در جام جهانی خوش درخشیده است و با توجه به این که آسنسیو تا پایان فصل قرارداد دارد و درهای جدایی به روی هازارد باز است، می تواند گزینه ای برای رئال باشد تا برای حضور در خط حمله و پست بال راست با رودریگو گوئس رقابت کند.