مرجع خبری رئال مادرید: بیماری پله اسطوره فوتبال برزیل و ابتلایش به سرطان شدت گرفته و وینیسیوس پیامی به یاد او منتشر کرد.