مرجع خبری رئال مادرید: زنان رئال مادرید در خانه لوانته با نتیجه چهار بر یک پیروز شدند. تیم آلبرتو توریل در نیمه اول با دبل استر پیش افتاد و آتنئا و فلر در نیمه دوم گلباران را تکمیل کردند تا  زنان رئال مادرید سومین پیروزی متوالی خود را کسب کنند.

زنان رئال مادرید امسال از دو فصل اخیر قدرتمندتر هستند و به نظر می رسد که هر چند که رقابت با بارسا برایشان تقریبا غیرممکن باشد اما از تلاش عقب نخواهند کشید.