مرجع خبری رئال مادرید: اینس لافون نامزد آلوارو اودریوزولا چهار سال است که با مدافع رئال مادرید در ارتباط است.اینس با نشریه “اولا” مصاحبه ای داشت و اعلام کرد که قصد دارد که مراسم ازدواجش را در قلعه بزرگ “هاراس کوئسنای” در کشور فرانسه برگزار کند، جایی که به همراه خانواده اش برای تعطیلات به آن حوالی می رفته است. لافون بیان کرد:”برای من یک رویاست که در این جا ازدواج کنم، درست مثل پدربزرگ و مادربزرگم و والدینم.”

اینس در کنار اودریوزولا در مادرید زندگی می کند اما در فرانسه بزرگ شده و رشد کرده است. او متعلق به خانواده ای با اصالت کشور سویا است و افزود:” من تلفیقی از ملیت های مختلف را تشکیل می دهم. خانواده پدرم اهل سویا هستند اما خودش در مادرید بزرگ شده است. مادرم در مادرید متولد شده است اما پدرش متولد مادرید است و مادرش متولد فرانسه! عجیب این است که پدر پدربزرگم اهل انگلیس است و همسرش هم اهل بلژیک بوده است. پدر پدربزرم “الک هد” نام داشت که برادرش و پدرش کاخ “کوئسنای” را در سال 1958 و بعد از جگ خریدند. پس از یک سال سرمایه گذاری مناسب در سال 1959 اولین اسب را به این قلعه بردند. پدر پدربزرگم یکی از بزرگترین پرورش دهنده های اسب در فرانسه بوده است.”

اودریوزولا و نمزدش عاشق اسب ها هستند و این مسئله را از خانواده به ارث برده اند و عاشق اسب های مسابقه ای و اسب سواری هستند. لافون در ادامه بیان کرد:” الوارو عاشق اسب هاست و توضیح این مسئله مشکل است. او عاشق اسب سواری و اسب های مسابقه ایست. وقتی به قلعه می رویم، می گوید که مثل دیزنی لند برای اسب هاست.  آن جا برای ما جادویی است. دوست دارم که در کنار آلوارو به آرزوهایم دست پیدا کنم. این که بتوانم بخشی از هیجان و اشتیاقش باشم، فوق العاده است و الوارو سخت تلاش کرده تا به این جا رسیده است و فداکاری های زیادی از جانب خودش و من انجام شده است. خبری از تعطیلات و آخر هفته ها کار هم نیست اما آلوارو همه تلاش خود را انجام می دهد تا همه چیز ساده تر باشد. تواضحش از هر چیزی جذاب تر است و نبوغش را نشان می دهد. زندگی آرامی را در کنار دوستان و خانواده با هم داریم، مثل هر شخص دیگری.”