مرجع خبری رئال مادرید: رئال مادرید از فرصت دو هفته بدون برنابئو استفاده کرده تا چمن ناخوشایند ورزشگاه را تغییر بدهد. این سومین چمن برنابئو در این فصل است. رئال در شروع فصل از چمنی جدید استفاده کرد، شرایط ناگوار چمن باعث شد تا رئال کلا این چمن را تغییر بدهد و حالا دلخوری کادر فنی و بازییکنان از شرایط چمن باعث شده تا چمن برنابئو برای سومین بار تغییر کند. ساخت و ساز برنابئو و سیستم چمن متحرک دلایل اصلی شرایط ناگوار چمن هستند و باید دید که چمن جدید تا چه زمانی دوام می اورد.