مرجع خبری رئال مادرید: اس در گزارشی به شش فردی اشاره کرده است که می توانند آینده جود بلینگام هافبک انگلیسی دورتموند را تعیین کنند. در حقیقت این بازیکن به شدت مورد توجه رئال است. بیلد در گزارشی شش فرد کلیدی را برشمرده است:

مارک بلینگام: پدر بلینگام زمانی پلیس بوده اما کناره گیری کرده تا کل کارش را به پیشرفت فرزندانش جود و جوب معطوف کند. در سال 2019 آژانس “بلوبال” را تاسیس کرد و بدین ترتیب شخصا وکالت جود را به عهده گرفت. هر باشگاهی که بخواهد بلینگام را بخرد، اول باید با جود تماس بگیرد.

دنیز بلینگام: مادر این بازیکن است که از سال 2020 در کنار جود زندگی می کند و بازیها را از روی سکوها تماشا می کند. او روی تصمیم های پسرش نقش خیلی مهمی دارد و اصلی ترین مشاور اوست.

مایک اودز: دستیار کنونی باشگاه ساندرلند است اما در دوران حضور جود در بیرمنگام به شدت از او حمایت می کرد. او با خانواده بلینگام رابطه خوبی دارد.

جوب بلینگام: برادر جود است که در تیم زیر 18 سال انگلیس عضویت دارد و هر از گاهی بازیهای برادر بزرگ ترش را تماشا می کند.

دنیل اودز: برادر مایک است که از سال 2019 به عتنوان استعدادیاب در دورتموند کار می کند و در انتقال بلینگام و بینو گیتنز به دورتموند نقشی کلیدی داشته است.

جود بلینگام: طبیعتا خود بلینگام نیز در تصمیم مهم در مورد اینده اش نقش مهمی دارد.