مرجع خبر یرئال مادرید: ادن هازارد در نهایت به علت مصدومیت از لیست رئال مادرید برای بازی با مایورکا خط خورد تا در چهارمین فصلش در رئال همچنان حال و روزی کابوس وار را داشته باشد. در حقیقت هازارد به هواداران رئال قول داده بود که فصل چهارمش بهترین فصلش در رئال باشد اما شرایط امسالش حتی از فصل هی قبلش هم بدتر است. هازارد در فصل جاری فقط هفت بازی و 296 بازی داشته که کلا در سه بازی فیکس بوده است.

ادن هازارد در سون مویکس حضور نخواهد داشت و البته شاید بود و نبودش برای انچلوتی و هواداران رئال اهمیتی هم نداشت. هازارد سومین مصدومیت خود را تجربه می کند. ادن در رئال مادرید شانزده مصدومیت مختلف تجربه کرده که طولانی ترینش به مدت 80 روز بوده است که علتش هم عمل  خارج کردن پلاک از پایش بوده است. هازارد در این فصل در هفت بازی خود 0سه حضور فیکس) یک گل (مقابل پلاسکو9 و یک پاس گل داشته است و چهارمین بازیکن تیم از نظر کمترین دقایق است که فقط ماریانو با 25 ، اودریوزولا و وایخو با 56 دقیقه کمتر از او بازی کرده اند.