مرجع خبری رئال مادرید: تینو کادوره مهاجم 25 ساله اهل زیمباوه انگیزه بالایی دارد تا در ترکیب مایورکا مقابل رئال قرار بگیرد. این بازیکن طرفدار دوآتشه بنزما است که در مورد بازی امروز صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” در جایی هستم که قطعا پدرم به حضورم در ان افتخار می کند. از زمانی که به اروپا آمدم به لطف پدرم به چیزهای زیادی رسیدم. مطمئنم که او به من کمک می کند. یکشنبه مقابل بزرگ ترین باشگاه دنیا بازی می کنم. برای من حضور در این بازی خاص است اما قطعا پدرم به من افتخار خواهم کرد. خیلی ها در زیمباوه این بازی را دنبال خواهند کرد. من فقط نماینده  خانواده ام نیستم بلکه نماینده کل کشورم هستم. وقتی که رونالدو را خریدند، بازیهای رئالرا بیشتر دنبال می کردم. یکی از بازیکنان محبوب من است. هنوز برخی بازیهای رئال را می بینم. یکی از بهترین باشگاه های دنیا هستند. تیمی هستند که فوق العاده بازی می کنند.  بنزما پس از رونالدو دومین اسطوره من است. هم پست هستیم. بازیکن فریبنده ایست. پسر فوق العاده ایست و به او احترام می گذارم. پس از بردن توپ طلا بهترین است. برایم فوق العاده بود که وقتی در لیون بودم در موردم صحبت کرد. فوق العاده است که بازیکنی نظیر او در موردت صحبت کند. در سالهای اخیر پیام هایی به هم داده ایم. او و رونالدو با هم به رئال امدند و از همان زمان بازیهای بنزما را می دیدم. وقتی به لیون ملحق شدم، به اهمیت کریم در این تیم پی بردم. بهترین بازیکن تاریخ باشگاه لیون بوده است. وینیسیوس؟ در بازی دور رفت شرکت نداشتم چون مصدوم بودم. این اولین بازی من مقابل انهاست و نمی توانم در مورد اتفاقات آن بازی صحبت کنم. هرگز  با او روبرو نشده ام. به عنوان بازیکن فوق العاده است. نمی دانم شخصیت و رفتارش چگونه است.””