مرجع خبری رئال مادرید: ویدیویی که از تمرین روز شنبه رئال مادرید منتشر شده، به شدت در شبکه های اجتماعی وایرال شده و مورد توجه قرار گرفته است.

در این ویدیو و در حالی که آلابا در حال شوت زدن است، یکی از بازیکنان رئال مادرید می گوید:”باید دو چیز به این یارو راییو بگویم.” در حقیقت صحبت های اخیر راییو علیه وینیسیوس به شدت وایرال شده بود که گفته بود که مودریچ و بنزما را الگویی برای بچه هایش می داند نه وینیسیوس. مشخص نیست که کدام بازیکن رئال از راییو صحبت می کند اما به نظر می رسد که بازیکن مایورکا به حدی برای بازیکنان رئال مهم شده که در تمرینات اسمش را می آورند و در موردش صحبت می کنند!