مرجع خبری رئال مادرید: یکی دیگر از مباحث مهم در رئال مادرید مربوط به مارکو آسنسیو است که تا پایان فل قرارداد دارد و باشگاه باید در موردش تصمیم بگیرد. وینی در این فصل سعی کرده که از فرصت هایش به نحو احسن استفاده کند و با گلزنی پاسخ اعتماد کارلو را داده است.

آس گزارش داده است که اسنسیو هیچ پیشنهاد رسمی و جدی برای تمدید از جانب رئال دریافت نکرده است آن هم در حالی که فصل گذشته سومین گلزن برتر تیم با دوازده گل بود . در حقیقت رئال هنوز هیچ پیشنهادی برای اسنسیو نداده آن هم در حالی که در روزهای اخیر شایعاتی نظیر مذاکره با پی اس جی مطرح شده بود.