بازی تله

حریف مشکل، ساعت عجیب و ملاقات دوباره وینیسیوس با راییو و مافئو

رودریگو جایگزین بنزما خواهد بود

آگیره به قدرت دفاعی مایورکا باور دارد: فقط شش گل خورده در خانه

آنچلوتی:”چیزی نیست که در مورد وینیسیوس بگویم، تمرکز دارد”