مرجع خبری رئال مادرید : هفت بازیکن چلسی دو کارته هستند و اگر در بازی رفت این تیم و رئال مادرید کارت بگیرند، محروم می شوند و بازی برگشت مقابل رئال مادرید را از دست خواهند داد.

در حقیقت سیلوا، جیمز، کولیبالی، گالاگر، مودریک، کپا و انزو فرناندز بازیکنان دو کارته چلسی هستند. رئال بازیکن دو کارته دیگری ندارد. گفتنی است که کارت زردها به محض رسیدن تیم ها به نیمه نهایی حذف می شود تا بازیکنی به خاطر کارت زرد از حضور در فینال محروم نشود.