مرجع خبری رئال مادرید: با وجود همه انتقادها به افت بدنی کروس و مودریچ، به نظر می رسد که رئال مادرید کوچک ترین تردیدی در مورد کاماوینگا ندارد.

ادواردو در سال 2023 بالاخره در سطح انتظارات ظاهر شده است. او بسیار اماده تر و بهتر است و در زمینه تصمیم گیری هم بهتر عمل می کند. ادواردو در 180 دقیقه مقابل لیورپول یا 120 دقیقه مقابل کوپا یا 90 دقیقه در کوپا مقابل بارسا هیچ کارت زردی  دریافت نکرد. در حقیقت در حالی که بسیاری از بازیکنان رئال مادرید فصلی مملو از ابهام داشته اند، کاماوینگا رشد کرده و نشان داده که با شایستگی حقش را در ترکیب رئال مادرید به دست آورده است.

البته شاید مشکل اصلی فعلا این است که کاماوینگا بیش از حد تنهاست. مودریچ و کروس قوای بدنی قبل را ندارند، کمبود مهاجم باعث شده تا والورده به پست بال راست برود و سبایوس از نظر آنچلوتی زیاد مطمئن نبوده است.