مرجع خبری رئال مادرید: استاله سولباکن سرمربی تیم ملی نروژ گفت که انتقال اودگارد به نروژ برای رئال و خود بازیکن بهترین تصمیم بوده است.

وی اظهار داشت :” این تصمیم برای پیشرفت مارتین خیلی خوب بود. رئال مادرید نیز بدون اودگارد همه چیز را به خوبی طی کرد. رئال مادرید جوان های آینده داری در خط هافبکش دارد و دو فرانسوی خیلی خوب کار می کنند و باتجربه ها سطح خوبی دارند. فروش او توسط رئال مادرید تصمیم درستی برای  این باشگاه و خود مارتین بود.”