مرجع خبری رئال مادرید : داستان شکایت کردن رئال مادرید از مقررات لالیگا و شکست خوردنش در دادگاه به ماجرایی کاملا تکراری تبدیل شده است.

در حقیقت لالیگا در بیانیه ای اعلام کرد که شانزدهمین شکایت رئال مادرید از لالیگا در موضوع حق پخش تلویزیونی نیز با شکست مواجه شده است. رئال مادرید در سالهای اخیر به فونت پیراهن و  چیزهای دیگری نیز که در مقررات لالیگا ذکر شده، اشاره کرده که رئال هرگز و در هیچ شکایتی از لالیگا پیروز نشده است!

از طرفی خاویر تباس رییس لالیگا در واکنش به انتقادهای شبکه رئال مادرید از داوران لالیگا گفت :” خیلی زشت است که یک سایت رسمی یک باشگاه چنین رفتارهایی داشته باشد. عجیب است که این قدر در مورد داوران به صورت بزرگنمایی شده صحبت شود. این به اعتبار مسابقات لطمه می زند. ” داوید آلوارز خبرنگار رئال مادرید تی وی هم در جوابش نوشت:” نادیده گرفتن، پذیرفتن و واکنش نشان ندادن در مقابل فساد ورزشی باید با محرومیت مواجه شود. نمی شود از یک کلیپ از خیلی چیزهای دیگر بیشتر ناراحت شوی.”