مرجع خبری رئال مادرید : فابریزیو رومانو خبرنگار ایتالیایی گزارش داده است که رئال مادرید با دقت شرایط جذب فلوریان ویرتز هافبک هجومی 19 ساله بایر لورکوزن را زیر نظر دارد.

خرید این بازیکن به هیچ وجه آسان نیست چرا که لورکوزن حاضر به فروش او نیست و بیش از صد میلیون یورو طلب خواهد کرد اما رئال مادرید شرایط جذب وی را به عنوان یکی از جواهرات آینده زیر نظر دارد.