مرجع خبری رئال مادرید : مارکا یکی از گزارشاتی که در پرونده نگریرا به بارسلونا ارائه شده را منتشر کرد. این داور به مدت هفده سال مبلغ هفت میلیون یورو از بارسا رشوه گرفته است.

خوزه انریکز نگریرا نایب رییس سابق کمیته داوران و پسرش تک تک صحنه های بازیها را برای بارسایی ها آنالیز می کردند که برای هر سه صحنه سه ستون در نظر گرفته شده است: “توصیف صحنه، “تصمیم داور” و “تصمیمی که باید گرفته می شد که هر تصمیم درست نمره مثبت می گرفت و هر تصمیم غلط نمره منفی.

رئال مادرید و بارسلونا در روز سوم دسامبر 2016 با قضاوت کلوس گومز به مصاف هم رفتند. آن بازی با تساوی یک بر یک به اتمام رسید که راموس در دقیقه 90 گلزنی کرد. در آن بازی نگریرا به خانواده “کلوس” نمره منفی داده است. در حقیقت دو پنالتی به سود رئال مادرید و یک پنالتی به سود رئال در  آن بازی گرفته نشده و گل لوئیز سوارز هم به اشتباه، آفساید نشده است.

در آن بازی داور خطای کلوس گومز را روی لوکاس ندیده که نگریرا و پسرش اعتقاد دارند که داور اشتباه کرده است. در آن بازی پنالتی ماسکرانو روی رونالدو نیز توسط داور به اشتباه گرفته نشد. در این گزارش آمده که گل سوارز به اشتباه مردود نشده  و باید آفساید گرفته می شده و از سویی باید هند پنالتی کارواخال گرفته می شده است.