مرجع خبری رئال مادرید : کارلوس مورینیو مدیر سلتاویگو به بحث تمایل رئال مادرید به جذب گابری ویگا هافبک این تیم واکنش نشان داد. در حقیقت رقم فسخ قرارداد این هافبک 20 ساله فقط 40 میلیون یوروست و رئال مادرید آماده اس تتا برای خرید او اقدام کند. چندین باشگاه انگلیسی هم به دنبال خرید او هستند.

مکمارلوس مورینیو بیان کرد:” تحت هیچ شرایطی نمی خواهیم گابری را بفروشیم اما او را از ما خواهند خرید و کاری از دست ما بر نمی آید. می دانیم که گابری پیشنهادهایی دارد و هر چقدر هم تلاش کنیم، نمی توانیم مبلغ پرداختی سایر باشگاه ها را به او بپردازیم. آینده اش به خودش بستگی دارد اما درک می کنیم که پیشنهادهایی را دریافت کند که غیرقابل  رد کردن باشد اما درها به روی بازگشتش باز است.  نمی خواهیم او را بفروشیم اما او را خواهند خرید. در مورد افزایش دستمزد و تمدید قراردادش با او صحبت کردیم اما نمی توانیم پیشنهادهایی مشابه سایر باشگاه ها را بپردازیم. نمی توانیم با باشگاه های بزرگ رقابت کنیم. رئال مادرید تماسی با ما نداشته است. صحبتی با این بچه نداشته اند اما نمی خواهیم وارد این بحث شویم. پاسخ ما خیلی ساده است. باید با خودش به توافق برسند و رقم فسخ قراردادش را به ما بپردازند.”