مرجع خبری رئال مادرید : خاوی سانچز مدافع وایادولید به علت محرومیت بازی مقابل رئال مادرید را از دست خواهد داد.

خاوی ده کارته شده و برای دومین بازی در این فصل غایب است. این مدافع در این فصل در 22  تا از 26 بازی حضور داشته، در 21 بازی فیکس بوده و در 15 بازی به شکل 90 دقیقه ای در لالیگا حضور داشته و در 1779 دقیقه یک گل در لالیگا زده و جایش در ترکیب وایادولید خالی خواهد بود.