مرجع خبری رئال مادرید : رودریگو گوئس جواهر برزیلی رئال مادرید قرار است که در اردوی تیم ملی کشورش که در ان حاضر است، شماره 10 را بپوشد، شماره ای که در فوتبال برزیل خیلی مهم است.

با توجه به این که در لیست کنونی برزیل شمار زیادی از جوان ها فراخوانده شده اند، نقش رودریگو خیلی مهم تر است.